Проект „Erasmus+“

Проект Чрез европейска практика към успешна професионална кариера № 2017-1- BG01 – KA102 – 035804

Проект Развитие, оценка и запазване на знанието – Develop, Evaluate and Safe Knowledge – Knowledge Continuity in Vocational Education

Проект NO STEREOTYPES FOR EQUITY AND INCLUSION

Проект “CLIL МЕТОДИКА ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО Е-ОБУЧЕНИЕ ИНТЕГРИРАНА В УЕБ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА“ №2018-1-BG01-KA101-047191