Cisco Academy

CISCO мрежова академия към Професионална гимназия по телекомуникации, член на Българска асоциация на мрежовите академии предлага от учебната 2016/2017 година курсове по следните учебни програми на Cisco Systems:

Cisco IT Essentials – Целта е да подготви курсистите за сертифициране по CompTIA’s A+. Изучават се детайлно основи на РС хардуера и софтуера, инсталиране на операционни системи и друг софтуер, отстраняване на хардуерни и софтуерни проблеми, въведение в компютърните мрежи. Курсът e подходящ за ученици и студенти – както напреднали, така и начинаещи в областта на IT. Курсът е добра основа за обучение по следващите учебни програми на CISCO.
Cisco CCNA Routing & Switching (Cisco Certified Network Associate) – Програмата на курса се състои от 4 семестъра по 70 учебни часа всеки. Целта е да осигури на участниците знания в областта на информационните технологии и уменията, необходими за проектиране, изграждане и поддръжка на малки и средно големи по размер мрежи. Подготвя курсистите за сертифициране по CCENT и CCNA. Придобитите умения и знания, защитени със сертификат, са добра възможност курсистите да си намерят работа и да продължат своето образование и обучение в областта на IT и компютърните мрежи. Курсът e подходящ за ученици и студенти преминали курса на обучение Cisco IT Essentials или притежаващи умения и знания в областта на IT.
NDG Linux Essentials – Курсът Linux Essentials разглежда основните принципи на работа на операционната система Linux, интерфейса CLI, базови понятия свързани с отворен код (open source). При обучението се акцентира на практическите упражнения: предоставя се достъп до виртуална машина Linux, позволяваща на практика изучаването и тестването на команди през CLI Linux. Материалът на курса подготвя за получаване на Linux Essentials Professional Development Certificate.
Учебните занятия на Cisco мрежовата академия към ПГТК се провеждат в оборудвана за целта Cisco лаборатория на гимназията.

Учебните материали и изпитните тестове на CISCO са на английски език.

За справки и записване – в канцеларията на ПГ по телекомуникации.