На 20.04.2018г. от 10.30 ч. се  проведе  практическо проиграване на тема:
„Поведение и действия при пожар, бедствия и аварии, възникнали при провеждане на учебен процес“  в Професионална гимназия по телекомуникации – София съвместно с   екипи от 07 РСПБЗН, БЧК. В демонстрацията бяха показани на учениците методи за  извеждане от задимена среда и евакуация на пострадали от задушаване ученици.
На демонстрацията присъстваха и представители на РУО София – град, НСА „Васил Левски“.